Date: 11. December 2015

Menn som hjelper til med husarbeidet har bedre og hyppigere sex: Studie

Ifølge en ny studie utført av forskere ved Institutt for Human Ecology ved University of Alberta i Canada oppgir menn som hjelper til med husarbeidet at de både har et mer tilfredsstillende og et mer aktivt sex liv. Disse funnene, som er publisert i Journal of Family Psychology og rapportert av Medical News Today er i strid med en studie fra 2013 som viste at tradisjonelle kjønnsroller i ekteskapet førte til hyppigere sex.

Studien omfattet 1338 heterofile par som svarte på spørsmål om sine sexvaner og fordeling av husarbeid. Hver mannlig partner ble spurt om i hvilken grad han deltok i husarbeidet, hva oppgavene hans besto av og om han hadde noen problemer med fordelingen av husarbeidet. Ett år senere evaluerte forskerne parenes sexliv både når det gjaldt hyppighet og tilfredshet.

Sammenlignet med menn som rapporterte om urettferdighet i fordelingen av husarbeid, rapporterte menn som var villige til å hjelpe til hjemme at de hadde både bedre og hyppigere sex. Ikke overraskende rapporterte partnerne deres også høyere seksuell tilfredsstillelse enn de slitne og irriterte konene og kjærestene til mennene som klaget over å måtte delta i husarbeidet.

«Istedenfor å unngå husarbeid i håp om å ha mer sex, som tidligere forskning skulle tilsi, er det større sannsynlighet for at menn opplever hyppigere og mer tilfredsstillende sex både for seg selv og partneren sin dersom de deltar i husarbeidet», kommenterer medforfatter på studien Dr. Matt Johnson.

Så nå har du den beste motivasjonen for å hjelpe til med oppvasken i kveld – eller i det minste til å resirkulere de sømløse beholderne.

Kilde: Details.com

Lignende online dating nyheter:

Alle siste online dating nyheter for single
Top