Date: 06. June 2017

Nordmenn har oftere tilfeldig sex enn amerikanere …

Mens amerikanere på sin side oftere fantaserer om å ha sex med folk de møter. Disse forskjellene til tross, angrer både nordmenn og amerikanere omtrent like mye etter at de har hatt tilfeldig sex.

Kulturforskjellene mellom nordmenn og amerikanere er ofte ganske små, men når det kommer til intime relasjoner, skiller vi oss fra hverandre på et par områder. Generelt sett er nordmenn mer liberale enn amerikanere hva sex angår, mens amerikanere er klart mer religiøse. Men til tross for sitt liberale livssyn, angrer nordmenn like mye som amerikanere på tilfeldig sex. På andre siden av skalaen har vi dem som angrer på at de lot sjansen til tilfeldig sex gå fra seg – også her angrer vi like mye.

«Forskjellene mellom de to nasjonene når det kommer til hvorvidt de angrer på sex eller ikke, er ganske små», sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU. Forsker Mons Bendixen, ved samme institutt, sier at de ser en forskjell mellom religiøse og ikke-religiøse personer, men at den er svært liten. Bendixen og Kennair har samarbeidet om dette temaet med psykologer fra det amerikanske universitetet University of Texas i Austin, USA.

Store kjønnsforskjeller i begge landene

Forskning har vist at kvinner angrer mye mer på sist gang de hadde tilfeldig sex enn menn gjør, mens menn på sin side angrer mer på at de lot en sjanse til tilfeldig sex gå fra seg. Kvinner, derimot, angrer nesten aldri på at de lot sjansen passere. Denne forskjellen mellom kjønnene ser ut til å gjelde uansett hvor religiøs eller liberal man anser seg for å være.

Forskerne bak denne studien mener at det må ligge mer bak disse kjønnsforskjellene i seksuell atferd enn bare kulturelle normer og kjønnsroller, i og med at de fant disse forskjelle både i Norge og i USA.

Kilde: forskning.no

Lignende online dating nyheter:

Alle siste online dating nyheter for single
Top